En pasjon

Arrangementsinformasjon

En passion Sverige 1969 Regi og Manus Ingmar Bergman Foto Sven Nykvist Med Liv Ullman, Max von Sydow, Bibi Andersson, Erland Josephson 101 min DCP svensk tale, engelsk tekst Utleie SFI Aldersgrense 15 år

Elis Vergerus er arkitekt. Han har utviklet et kjølig og iakttagende forhold til verden. I filmen holder han på å tegne et kulturhus som skal oppføres i Milano. Han karakteriserer selv oppgaven som å bygge: "...ett gravmonument over den totale meningsløsheten." Hans kone Eva representerer ektemannens motsats. Hun er åpen, følsom og spontan, men vergeløs overfor ektemannens kulde og ironi. De to andre hovedpersonene i handlingen er Anna Fromm og Andreas Winkelman. Begge er kommet til øya for å samle krefter etter personlige kriser. 

En pasjon regnes som et av høydepunktene i Bergmans jevnt over sterke 60-tallsproduksjon, og Liv Ullmann er en viktig årsak til at filmen fungerer. Den svenske filmkritikeren Stig Björkman beskriver hennes innsats med følgende ord.: "Én rollprestasjon i filmen är mirakulös: Liv Ullmanns. Med intuitiv träffsäkerhet finner hon det exakte uttrycket for varje skiftning i den komplexa karaktär som är Anna Fromm."

Ingmar Bergman 100 år