Hvor man vender tilbake

Arrangementsinformasjon

Hvor man vender tilbake Norge 2019 Regi, manus og foto Egil Håskjold Larsen 71 min DCP Norsk tale, engelsk tekst Aldersgrense 18 år

Steinar (75 år) har tatt valget om å leve med nærhet til naturen. Han har valgt naturen framfor samfunnet, familien og gruvedriften hvor han har jobbet i 28 år. Han tilbringer tiden i sitt nedisede univers på Europas nordligste spiss, bare en kilometer fra den Norske grensen til Russland.

I sin lille hytte, i isødet lever han sammen med sin eneste venn, hunden, med en nærhet til elementene og fuglene som han har et spesielt forhold til. Vi følger hans dager og hans prosess med å fange mat, og leve av det naturen kan gi. Han lever et godt og fritt liv her ute. Vi blir kjent med ham, og hans metoder og opplever hans evner som fangstmann og hans nysgjerrighet for sine omgivelser.

På tross av at han har det bra her ute, og trives, er det ingen tvil om at han lever et isolert liv. Det er et møysommelig liv. Steinars situasjon er i seg selv ekstrem, og det hviler en ensomhet over hans tilværelse, som er gjennomgående. Hans dilemma er først og fremst et indre dilemma. I hans søken på frihet, der hans definisjon er et liv nære naturen, virker han å møte motstand både fra naturen, men også fra deler av det som innebærer å være et menneske.

vår2019
vende