Letters

Arrangementsinformasjon

Letters Norge/Sør-Korea 2017 Regi, manus og foto Marte Vold, Jéro Yun Med Marte Vold, Jéro Yun 74 min DCP Norsk og koreansk tale, engelsk tekst Utleie Mer filmdistrubusjon Aldersgrense 15 år

Letters er en film om to personers hverdag og familieliv på hver sin side av jordkloden. Hvordan er de forskjellige? Har de noe felles? De er begge filmregissører. Jéro Yun, født i Busan i 1980, og Marte Vold, født i Tromsø i 1978, møttes på det danske talentutviklingsprogrammet CPH:LAB i 2015, hvor de fikk i oppdrag å lage en film sammen. For å bli kjent med hverandre, skrev de brev, utvekslet bilder, lagde videobrev om hverdagslivet. Marte er mor til to barn. Jéro har ingen barn, men tilbringer mye tid sammen med sine foreldre og sin bror og hans barn.

De små fortellingene og de mange øyeblikkene samles over et år. Livet går sin vante gang, noe som ikke utelukker at det kan skje dramatiske ting, eller at det kan avtegne seg et tema der hvor man ikke trodde slikt fantes. Letters - en felles dagbok - begynte som et eksperiment og ble til en lun, personlig film.