Lynne Ramsay 4: We Need to Talk About Kevin

Arrangementsinformasjon

Evas karriere som reisejournalist settes på vent når hun blir mamma til Kevin. Men forholdet mellom mor og sønn er vanskelig, uansett hvilken alder han er i. Når Kevin dreper flere elever på skolen, kaster det Eva ut i et kaos av følelser. Med et assosiativt billedspråk og en kompleks struktur bygger Lynne Ramsay opp en nesten uutholdelig spenning fra første sekund.