page view image

Muségata 2

Informasjon
event image

Cinemateket, Trøndelag senter for samtidskunst og Filmbyrået Jack presenterer:

Muségata 2 (Kristin Tårnes, Norge 2020) - 31m
Kunstmuseet (Kirsten Astrup/Maria Bordorff, Danmark 2021) - 37m

Samtale med Kristin Tårnes etter filmene.

Muségata 2 er en film av kunstner Kristin Tårnes (f. 1985). Filmen ble produsert til Tårnes’ soloutstilling på Tromsø kunstforening i 2020, og vist i samme bygg som den er filmet. Den hadde så premiere i det offisielle programmet til Tromsø internasjonale filmfestival i januar 2022, og den har også vært vist på Den Norske Dokumentarfilmfestivalen i Volda og på LevArt i Levanger. 

Filmen er et lekent og engasjerende verk i dokumentarisk form, med elementer av fiksjon og fabulering. Den bruker kamera til en stedsspesifikk utforskning av tid og rom, og peker mot større samfunnsaktuelle problemstillinger: hvordan kunstneres arbeidsvilkår og hensyn til vern og av verdifull arkitektur blir satt på spill gjennom private aktører og offentlige institusjoners ønske om profitabel eiendomsutvikling. 

Muségata 2 tar publikum med på en reise – gjennom vegger og tidsepoker – i en historisk bygning: Muségata 2 i Tromsø. Bygningen huser i dag Tromsø kunstforening og kunstnerstudioer, men filmens bevegelige, nærmest spøkelsesaktige kamera introduserer oss også for mennesker og hendelser fra fortida som har medvirket til bygningens byggets overlevelse i 125 år.

Sammen med Muségata 2 vises filmen Kunstmuseet av den danske kunstnerduoen Astrup/Bordorff. Denne filmen tematiserer også sammenhengen mellom bygningshistorie, velferdsstaten og nyliberalisme. Filmene gjør bygninger til hovedpersoner i fortellingene, i en filmatisk form som kombinerer iscenesettelse og observasjon.


film h2023