NOR 3 (reprise)

Arrangementsinformasjon

Forhåndsjuryene har kommet fram til et utvalg på 40 filmer (17 fra Norge og 23 fra Danmark, Finland, Island og Sverige). Disse filmene inngår i seksjonen NOR som omfatter 6 bolker med nordisk og norsk film i konkurranse.