Persona

Arrangementsinformasjon

Persona Sverige 1966 Regi og manus Ingmar Bergman Foto Sven Nykvist Med Liv Ullmann, Bibi Andersson 85 min DCP Svensk tale, engelsk tekst Utleie SFI Aldersgrense 15 år

Intens, sensuell og selvransakende er betegnende adjektiver for Bergmans høyst intime blottleggelse av kunsten i Persona. Filmen er en studie i forstillelse og tomhet, i avstand og nærhet mellom to kvinner hvor grensene mellom drøm, tanke og virkelighet er utvisket. Persona er et resultat av og en konklusjon på Bergmans dyptgripende kunstneriske og personlige krise i perioden 1963-66.

Tilsvarende sin egen kunstneriske isolasjon lar Bergman skuespillerinnen Elisabeth Vogler forkaste enhver rolle. Trett av løgner, hykleri og skinnliv, avviser hun sin egen stemme – hun vil jo ikke være usann. På sykehuset, og senere på hennes leges sommersted, blir hun tatt hånd om av en alminnelig, ung kvinne, sykepleieren Alma. Stilt overfor Elisabeths taushet erfarer Alma en sjelelig oppvåkning. Hun blir oppmerksom på kløften mellom sine naive forestillinger om livet og sine handlinger. Et morbid forvandlingsspill settes igang mellom de to kvinnene, et spill som tildels er en intellektuell lek med identiteter, og dels en erotisk grenseoverskridelse. 

Ingmar Bergman 100 år