page view image

Skeivt kulturår (reprise)

Arrangementsinformasjon
event image

I 2022 er det 50 år siden homofili ble avkriminalisert i Norge. Kortfilm er undergrunnens eget filmformat, så hva er da mer naturlig enn en markering med kvalitetsfilm som tematiserer identitet, mangfold og kamp for selvrespekt i dette formatet.