URBAN OKTOBER - Gratis filmvisning om landokkupasjoner i Lima, Peru

Arrangementsinformasjon

Gratis filmvisning og diskusjonsarrangement i samarbeid med Habitat Norge og Cinemateket. Det vises to filmer - “A Roof of my Own” (1964) og “The Infinite City” (2018) - om landokkupasjoner i Lima, Peru. Filmprodusent Kathrin G Pongratz deltar digitalt og det legges opp til en diskusjons-/kommentarrunde etter filmen.

film